W dniu 21 lutego 2019 w Vejle (Dania) odbędzie się seminarium nt. mobilności i transportu w terenach wiejskich. Uczestnictwo w samym seminarium jest bezpłatny (uczestnicy pokrywają koszty własne dojazdu i pobytu). Językiem spotkania będzie język angielski.

Seminarium odbywa się w ramach międzynarodowego projektu MAMBA finansowanego z programu Interreg Baltic Sea Region, realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, w tym Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej oraz Powiat Bielski.

Spotkanie to jest drugim z sześciu planowanych w ramach projektu MAMBA. Pierwsze seminarium odbyło się we wrześniu w Rydze (Łotwa).

Więcej informacji o seminarium, miejscu oraz o programie można znaleźć na stronach projektu MAMBA:

https://www.mambaproject.eu/2018/12/20/21-february-2nd-mamba-mobility-seminar/

 

Save the date Vejle corrected2