Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowane gminy, ośrodki kultury, pracownie rzemiosła artystycznego itp. z terenu powiatów: bielskiego, żywieckiego oraz pszczyńskiego do współpracy w ramach mikroprojektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

Firmy informatyczne z Bielska-Białej chcą połączyć siły i wspólnie zorganizować festiwal IT (ang. Information Technology czyli Technologia Informacyjna). BB Days 4 IT - bo taką nazwę będzie nosił festiwal - odbędzie się w dniach 9-15 września 2019 roku.

Przedstawiciele ARR SA - Patrycja Węgrzyn oraz Jakub Leszczyński uczestniczyli w spotkaniu otwierającym projekt „Digital Innovation Hub Enhanced Learning Program", które odbyło się w dniach 20-22 marca w Brukseli.

Aprobata anglojęzycznego poradnika przygotowanego wspólnie przez 3 agencje rozwoju regionalnego: ADRAL (Evora, Portugalia), ARR SA (Bielsko-Biała, Polska) and ERVET (Bologna, Włochy) zamknęła projekt Go SIV finansowany ze środków programu Horizon2020. 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zakwalifikowała się do realizacji projektu Digital Innovation Hub Enhanced Learning Programme (DIHELP).

Ochrona dziedzictwa kulturowego to nie tylko plan ewakuacji i konserwator zabytków. To również poszerzanie wiedzy wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli, pielęgnowanie tradycji, mądre inwestycje, ochrona środowiska i dbałość o estetykę współczesnego otoczenia. Tak twierdzą uczestnicy spotkania bielskiej grupy fokusowej projektu ProteCHt2save.

Podkategorie