Agencja Rozowju Regionalnego S.A. planuje stworzyć centrum rozwoju kompetencji cyfrowych w Bielsku-Białej. 26 września 2019 w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym organizujemy spotkanie informacyjne w tym temacie - zapraszamy wszystkich zaintersowanych!

Po krótkiej przerwie wracamy do tematu możliwości współpracy z Brazylią! ✈️

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT.

Zapraszamy na kolejne międzynarodowe seminarium na temat mobilności w terenach wiejskich dotkniętych zmianami demograficznymi 12 listopada 2019 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020 (Sprawa 36/2019)

W dniach 15-17 lipca 2019 odbyło się trzecie spotkanie projektu Innova-Fi, tym razem w Wilnie. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentowała Pani Patrycja Węgrzyn. Projekt zakłada aktywny udział wszystkich interesariuszy działających w temacie innowacyjnych instrumentów finansowych w regionie, dlatego do udziału w spotkaniu zaproszony został Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako operator funduszy unijnych w zakresie IF w regionie.

Podkategorie