Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.

W dniu 19.09.2014 roku odbyło się spotkanie informacyjne pt.: „Nowe programy unijne w zakresie finansowania na lata 2014-2020 – Horyzont 2020 oraz Cosme".

W ramach siódmej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce ruszył ogólnopolski konkurs „Twarze Przedsiębiorczości".

Zapraszamy do zapoznania się z filmem prezentującym Galę Dobrej Energii projektu ERASME. Gala była spotkaniem promującym efektywne działania na rzecz Zrównoważonej Energii, zarówno wśród przedsiębiorców jak i przedstawicieli władz lokalnych.

Zapraszamy mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę w Polsce do składania wniosków o udzielenie pożyczki na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym finansowanej ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej zapraszają na Koncert Finałowy Projektu „Muzyka bez granic",

Podkategorie