Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020 (Sprawa 36/2019)

W dniach 15-17 lipca 2019 odbyło się trzecie spotkanie projektu Innova-Fi, tym razem w Wilnie. Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentowała Pani Patrycja Węgrzyn. Projekt zakłada aktywny udział wszystkich interesariuszy działających w temacie innowacyjnych instrumentów finansowych w regionie, dlatego do udziału w spotkaniu zaproszony został Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako operator funduszy unijnych w zakresie IF w regionie.

Zapraszamy do lektury trzeciego numeru biuletynu projektu ProteCHt2save „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych" współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Środowisko, turystyka, rzemiosło i tradycje to elementy w centrum uwagi projektu CULTURECOVERY, do którego przystępuje Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej.

31 maja 2019 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, które celem było przedstawienie projektu Innova-Fi.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców na temat konkursu z Działania 3.5.3 Internacjonalizacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podkategorie