Zapraszamy do udziału w konferencji „Aktywnie i kreatywnie – jak organizować czas seniorom"

Bezpłatna Konferencja Inwestycyjna Dzień Biznesu, 19 listopada br.

Śląski Klaster Lotniczy przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego zaprasza do udziału w Konferencji "Building Bridges in V4 Aviation Community".

Zaproszenie dla twórców, artystów oraz działaczy ludowych do udziału w wydarzeniu pn. „Z tradycją przy biesiadnym stole" organizowanym w ramach projektu „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Do międzynarodowego seminarium nt. mobilności w terenach wiejskich realizowanego w ramach projektu MAMBA zostało zaledwie parę dni.

 

W dniach 29-30 października gościliśmy partnerów projektu EmPaci w ramach Interreg Baltic Sea Region w Krakowie.

Podkategorie