Zaproszenie dla twórców, artystów oraz działaczy ludowych do udziału w wydarzeniu pn. „Z tradycją przy biesiadnym stole" organizowanym w ramach projektu „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Do międzynarodowego seminarium nt. mobilności w terenach wiejskich realizowanego w ramach projektu MAMBA zostało zaledwie parę dni.

 

W dniach 29-30 października gościliśmy partnerów projektu EmPaci w ramach Interreg Baltic Sea Region w Krakowie.

Zapraszamy twórców i działaczy ludowych, artystów, Koła Gospodyń Wiejskich, a także władze lokalne i regionalne do udziału w wydarzeniu „Z tradycją przy biesiadnym stole".

Zapraszamy na kolejne międzynarodowe seminarium na temat mobilności w terenach wiejskich dotkniętych zmianami demograficznymi 12 listopada 2019 r.

W dniu 08 października 2019 roku odbyła się X Gala Finałowa wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Firma Roku 2019, organizowanym wspólnie przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej pod hasłem "Samorządy - Przedsiębiorcom".

Podkategorie