Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej, Startup Podbeskidzie oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy ATH serdecznie zapraszają na bezpłatne wydarzenie w ramach Startup Europe Week.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 1 lutego 2016 r. rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski. O dofinansowanie mogą ubiegać się także przedsiębiorcy.

Od 18 stycznia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów, od mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, którzy nawiązują współpracę z akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od 22 stycznia 2016 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wsparcia na rzecz zarządzanie strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Nabór kandydatów na ekspertów regionalnych do oceny projektów w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Podkategorie