Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/ firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie konsultacji i doradztwa dotyczącego projektowania instrumentów finansowych w ramach projektu pn. Innova-Fi współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zaproszenie

Formularz oferty – załącznik nr 1