Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku - Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do składania oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zaproszenie

Pakiet nr 1 - Artykułu biurowe

Pakiet nr 2 - Materiały eksploatacyjne do dukatrek i kserokopiarek

Przedłużenie terminu składania ofert do 2 lutego 2021.

Wyjaśnienie do opisu przedmitu zamówienia 27.01.2021.

Przedłużenie terminu składania ofert do 5 lutego 2021.