Spr. 34/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na modernizację szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku usługowo-produkcyjnym przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2020r. do godz. 10.00

 

  1. Zaproszenie do złożenia oferty.
  2. Formularz oferty.
  3. Dokumentacja techn. tj. projekt obecnego dźwigu.