Uprzejmie informujemy, że trwa IV edycja konkursu „Fundusze w obiektywie" organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na stronę www.mapadotacji.gov.pl i zamieścić opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich wraz ze zdjęciem. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi.

Szczegółowe zasady konkursu zostały określone w Regulaminie konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać przed upływem 15 września br. natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października br.