Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju uruchomiło „Konkurs dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej dotyczące Funduszy Europejskich".

Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich w prasie lokalnej i lokalnych portalach internetowych.

Do konkursu zgłosić można autorskie projekty – cykle publikacji w lokalnych tytułach prasowych (od 10 do 12 publikacji) oraz na lokalnych portalach internetowych (uzupełniająco). Projekty muszą mieć charakter informacyjny i edukacyjny nakierowany na pokazywanie dostępnych możliwości sięgania po Fundusze Europejskie 2014-2020.

Do konkursu przystąpić mogą wydawcy tytułów prasowych funkcjonujący na rynku od co najmniej 2 lat.

Zgłaszane projekty muszą być zrealizowane w min. 3 tytułach prasy lokalnej w okresie od 20 września do 31 grudnia 2016 r. Wnioski można składać do 17 sierpnia 2016 r.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres:  

Więcej informacji o konkursie, jak również Regulamin, znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju: TUTAJ