Katarzyna Balicka – Przewodnicząca

Andrzej Wegert – Zastępca Przewodniczącej

Bogumiła Burchart – Sekretarz

Małgorzata Skucha – Członek

Maciej Chrapek - Członek