Mamba – Maksymalizacja mobilności I dostępności usług w regionach dotkniętych zmianami demograficznymi. Celem projektu, który ARR SA w Bielsku-Białej realizuje wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej jest wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zapewnienia mobilności mieszkańców na obszarach dotkniętych zmianami demograficznymi oraz o utrudnionym dostępie do usług transportowych.

bsr logo
Projekt jest finansowany z programu Interreg Baltic Sea Region (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Zrównoważony Transport).
Celem projektu MAMBA jest propozycja rozwiązania kurczących się usług transportowych w obszarach słabo zaludnionych, a jednocześnie dostarczenie nowego spojrzenia przez poprawę integracji struktur mobilności.


Projekt obejmuje swoim działaniem dziewięć regionów dotkniętych zmianami demograficznymi, oszczędnościami budżetowymi I innymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. W ramach projektu wdrożone zostaną różne nowe formy mobilności regionalnej I lokalnej takie jak centra mobilności, wspólne użytkowanie samochodów na obszarach wiejskich (carpooling, fleetsharing).


ARRS.A. będzie wspierać partnerów projektowych w badaniach I opracowaniu rozwiązań dla terenów wiejskich, w tym również w budowie podręcznika samoorganizacji mobilności oraz w formułowaniu sugestii dla twórców polityki regionalnej.

 

Lider projektu:

Diakonia Schleswig Holstein, Niemcy

 

Partnerstwo:

Nordregio, Szwecja
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Vidzeme, Łotwa
Region Planowania Vidzeme, Łotwa
Powiat Ploen, Niemcy
Powiat Cuxhaven, Niemcy
Region Ostrobotnia Południowa, Finlandia
Centrum Rozwoju Technologii Zdrowia Południowej Ostrobotni, Finlandia
Region Północnej Karelii, Finlandia
Miasto Vejle, Dania
Przedsiębiorstwo transportu publicznego „Sydtrafik”, Dania
Miasto Trelleborg, Szwecja
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Polska
Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Bialej, Polska,
Instytut ochrony Klimatu, Energii i Mobilności – Prawo, Ekonomia i Polityka, Administracja Ruchu Drogowego, Niemcy

 

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne na stronie: www.interreg-baltic.eu

 

bsr logos ext

 

Okres realizacji: od 2017 do połowy 2020