W dniu 08.12.2017 roku w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej odbyło się ostatnie już spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT działającej w ramach projektu In Focus.

Pan Marcin Baron – moderator prac grupy – podsumował główne założenia planu „Bielsko-Biała: gospodarka na wysokim poziomie" oraz fiszki projektów, które zostały wypracowane podczas spotkań grup roboczych odbywających się w minionym roku.


Przedstawione zostały również informacje na temat realizacji lub planowanej realizacji tych projektów, zidentyfikowano także zagrożenia oraz przeprowadzono analizę ryzyka w formie ankiety wśród uczestników spotkania.


Po przeanalizowaniu wyników ankiety oraz wpisaniu ich do Planu Działań, początkiem przyszłego roku zaprezentowana zostanie finalna wersja dokumentu.

 

FOTOGALERIA