W dn. 07.12.2017 r. odbyła się konferencja pn.: "Bezpieczeństwo seniora w cyberprzestrzeni i w życiu" zorganizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej.

Zagadnienia poruszone podczas konferencji pokazały na jak wiele zagrożeń i barier narażeni są seniorzy w życiu codziennym, publicznym jak i w cyberprzestrzeni.
Wystąpienia prelegentów pozwoliły zapoznać się z możliwościami, jakie dają nowoczesne technologie, a dzięki którym senior i jego opiekunowie mogą czuć się bezpiecznie. Istotne są nowoczesne rozwiązania zarówno w miejscu zamieszkania (wyposażenie mieszkania w czujniki i systemy zabezpieczeń) jak i właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprzez niwelowanie barier środowiskowych i odpowiednie planowanie urbanistyczne oraz zapewnienie osobom starszym właściwych warunków życia.

Dowiedzieliśmy się również o ciekawych i potrzebnych rozwiązaniach jakie oferuje telemedycyna, np. w postaci urządzeń monitorujących pracę serca i wysyłających na bieżąco pomiary do centrum medycznego.

Przedstawione zostały także aspekty prawne seniora w sieci, przede wszystkim informacje odnoszące się do danych osobowych oraz ich przetwarzania i profilowania.

Na zakończenie funkcjonariusz Policji przedstawiła czynniki jakie powodują, że osoba starsza staje się ofiarą przestępstwa, rodzaje przestępstw jakim najczęściej padają seniorzy (metoda na wnuczka, włamania, kradzieże) oraz metody przeciwdziałania takim sytuacjom.

Przedstawione zagadnienia kompleksowo zobrazowały sytuację seniora w dzisiejszych realiach. Mamy nadzieję, że prelekcje pozwoliły zidentyfikować problemy z jakimi mierzą się na co dzień seniorzy oraz podpowiedziały jak unikać zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz w życiu codziennym.

Dziękujemy prelegentom oraz uczestnikom za przybycie i czynny udział w konferencji!

watify logo

FOTOGALERIA