W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Bordeaux odbyło się kolejne spotkanie tematyczne w ramach projektu InFocus, program URBACT III.

Tematem spotkania były przestrzenie dla inteligentnych specjalizacji miejskich.
Podczas wizyty mieliśmy okazję zobaczyć realizację projektu Magnetic Bordeaux, w ramach którego nasz partner – Bordeaux Metropole - działa wspólnie z głównymi interesariuszami w obszarze zagospodarowania przestrzeni miejskich, rozwoju gospodarczego oraz wsparcia biznesu. Projekt składa się z trzech głównych inwestycji powiązanych z miejskimi inteligentnymi specjalizacjami: Bordeaux Aeroparc, Bordeaux Euroatlantique oraz Bordeaux Inno Campus.


Modele biznesowe i sprawną realizację projektów uznać można za inspirujący przykład dobrych praktyk, dzięki którym miasto jest atrakcyjne dla inwestorów, biznesu, innowacji oraz turystów, ale także staje się miastem przyjaznym dla studentów i samych mieszkańców. O sukcesie świadczy choćby fakt ciągle wzrastającej liczby mieszkańców – w ciągu 20 lat liczba ta wzrosła z 200 000 do 250 000, natomiast w związku z bardzo dynamicznym rozwojem prognozuje się, że w 2030 roku wyniesie ona 1 000 000.


W przedstawionym modelu realizacji projektów, na szczególną uwagę zasługuje fakt efektywnej współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnych - poza uczestnictwem w konsultacjach społecznych i wskazywaniem ewentualnych kierunków rozwoju sprzyjających środowisku biznesowemu, także duży prywatny kapitał jest angażowany w inwestycje.
W Bordeaux rozmawialiśmy również o pozafinansowym wsparciu innowacji i start-upów m. in poprzez oferowanie odpowiednich usług, ekspertów oraz przede wszystkim przestrzeni, sprzyjających rozwojowi innowacyjnych biznesów. Na przykładzie projektu Héméra dowiedzieliśmy się jak może wyglądać przestrzeń co-workingowa, która poza przyciąganiem talentów będzie także generowała zyski.


Ponadto podczas spotkania podsumowany został kolejny etap prac związanych z Planami Działania przygotowywanymi przez każdego z partnerów. W przypadku Bielska-Białej dokument pt. „Gospodarka na wysokim poziomie" jest już na ukończeniu, w grudniu odbędzie się ostatnie spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT, podsumowujące jej działania w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

FOTOGALERIA