5-6 października br. w Istebnej - miejscu szczególnym, gdyż leżącym na Trójstyku granic Polski, Czech i Słowacji odbyło się Wydarzenie Roczne Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Jest to działanie informacyjno-promocyjne nt. Programu, które według ustalonego harmonogramu, corocznie realizują poszczególne regiony uczestniczące we wdrażaniu Interreg V-A RCz-PL.

W tym roku Wydarzenie Roczne zorganizowane zostało przez Województwo Śląskie we współpracy z Krajem Morawskośląskim, Euroregionem Śląsk Cieszyński oraz Wspólnym Sekretariatem Programu. W przygotowaniu przedsięwzięcia aktywny udział brali również przedstawiciele Gminy Istebna.

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, zarówno ze względu na jego formę jak i miejsce realizacji, które wybrali organizatorzy, biorąc pod uwagę walory turystyczne tego obszaru i wieloletnie zaangażowanie gminy w pozyskiwanie funduszy europejskich w ramach czesko - polskich programów współpracy transgranicznej.

Pierwszym punktem agendy Wydarzenia Rocznego była konferencja podsumowująca kolejny rok wdrażania Interreg V-A RCz-PL, której celem było m.in. przekazanie najważniejszych informacji o postępach w rozwoju czesko-polskiego pogranicza przy wykorzystaniu środków Programu, przedstawienie zasad realizacji mikroprojektów oraz prezentacja dobrych praktyk na przykładzie zrealizowanych projektów. W takcie konferencji zostały wyemitowane specjalne wystąpienia (videoprezentacje) posłów do Parlamentu Europejskiego z obu krajów. Wystąpienia dotyczyły idei oraz przyszłości współpracy transgranicznej. W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób, w tym przedstawiciele m.in. Województwa Śląskiego, Kraju Morawskośląskiego, Instytucji Zarządzającej Programem tj. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz, Instytucji Krajowej Programu tj. Ministerstwa Rozwoju RP, Wspólnego Sekretariatu, Euroregionów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnych Punktów Kontaktowych zlokalizowanych na pograniczu oraz przedstawiciele gmin z pogranicza i beneficjentów Programu.

Kolejnym punktem programu była impreza towarzysząca pn. Bieg Przyjaźni Interreg, w którym udział wzięli najbardziej zmotywowani uczestnicy wydarzenia i dla których nawet niezbyt sprzyjająca aura nie stanowiła przeszkody. Wyznaczona dookoła góry Złoty Groń, 5 - cio kilometrowa trasa biegu nie należała do najłatwiejszych. Wszyscy uczestnicy biegu entuzjastycznie witani na mecie zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz drobnymi upominkami.

bieg

Od lewej: Najszybsza Polka Małgorzata Kiecza - specjalista ds. księgowości  w ARR SA w Bielsku-Białej.

Pierwszy dzień Wydarzenia Rocznego zakończył się uroczystą kolacją i degustacją potraw regionalnych. Podczas kolacji gościom umilał czas występ lokalnej kapeli góralskiej „Istebna". Udział w kolacji był znakomitą okazją do rozmowy o partnerstwie, współpracy na pograniczu, doświadczeniach oraz nowych wyzwaniach i planowanych projektach, które możliwe są do realizacji w ramach Interreg V-A RCz-PL.

W drugim dniu Wydarzenia Rocznego wszyscy zainteresowani wzięli udział w Study Tour. Był to przejazd studyjny uczestników wydarzenia trasą przygotowaną przez organizatorów, która obejmowała miejscowości na pograniczu aktywnie korzystające m.in. ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Przekopiowano z: slaskie.pl