W dniu 10 października 2017 podczas seminarium informacyjno-szkoleniowego nt. Interreg Europa Środkowa, Pan Jan Sienkiewicz, prokurent Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, zaprezentował projekt FABLABNET realizowany przez Agencję, a współfinansowany ze środków Interreg Europa Środkowa.

Seminarium zorganizowane było w Warszawie przez polskie Ministerstwo Rozwoju.

Innym projektem, również finansowanym z programu Interreg Europa Środkowa, w którym Agencja bierze udział jako partner, jest ProteCH2save.

Zdjęcie (dzięki uprzejmości InterregCE) - TUTAJ