W dniach 20-21 września 2017 r. w Budapeszcie odbyły się warsztaty "Współpraca Centralnej Europy na rzecz Industry 4.0" (tzw. czwartej rewolucji przemysłowej).

Warsztaty zorganizowały wspólnie węgierskie Narodowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji (NRDIO), Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Dyrekcja Generalna ds. Badan Naukowych i Innowacji (DG RTD).

W drugim dniu warsztatów odbyło się również spotkanie partnerskiej platformy na rzecz Industry 4.0, której Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej jest członkiem. Podczas obu spotkań Agencję reprezentowała Aleksandra Chrystowska-O'Shea.

Podczas sesji roboczych dyskutowano również udział małych i średnich przedsiębiorstw w Industry 4.0 oraz ograniczenia, możliwości i szanse, jakie stwarza dla tego sektora rewolucja przemysłowa. Głównym wnioskiem podsumowującym dyskusję jest stwierdzenie, że czwarta rewolucja przemysłowa jest faktem, a kto w niej nie uczestniczy, wypada z gry.

Dalsze informacje nt. warsztatów można znaleźć na Platformie Inteligentnych Specjalizacji na stronie Komisji Europejskiej: KLIKNIJ