Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej od września 2017 roku wspólnie z partnerem czeskim Sdruzeni obci povodi Stonavky z Tranovic rozpoczyna realizację projektu pn. „Życie tradycją komponowane" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Projekt będzie realizowany przez okres 16 miesięcy, a jego celem jest zwrócenie uwagi na potencjał rzemiosła i regionalnych specjalności występujących na terenie pogranicza polsko -czeskiego i powiązanych z walorami turystycznymi pogranicza polsko-czeskiego.

W ramach projektu chcemy zrealizować działania, które przyczynią się do osiągnięcia celu projektu, tj.:

• opracowywać analizę potencjału rzemiosła jaki występuje w powiecie bielskim i pszczyńskim oraz po stronie czeskiej w powiatach po stronie czeskiej;
• przygotować materiał filmowy o charakterze promocyjno -edukacyjnym na temat wybranych rzemiosł występujących na pograniczu polsko-czeskim;
• opracować aplikację mobilną;
• zorganizować Dni Rzemiosła oraz Festiwal Rzemiosła;
• zorganizować wizytę studyjną dla organizatorów ruchu turystycznego, rzemieślników, przedsiębiorców;
• przygotować szlak lokalnego rzemiosła poprzez oznakowanie warsztatów rzemieślniczych tablicami informacyjnymi.

Mamy również nadzieję, że oprócz głównego celu projektu, wymienione powyżej działania przyczynią się do rozpowszechnienia wiedzy o zanikających rzemiosłach, a także do wzbogacenia oferty turystyczno-kulturowej pogranicza polsko-czeskiego.

projekt logo