W dniu 4 grudnia 2017 r. na terenie kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbyła się konferencja pn. "Nauka Innowacje Biznes" organizowana przez ATH pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju.

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Bordeaux odbyło się kolejne spotkanie tematyczne w ramach projektu InFocus, program URBACT III.

Niemieckie miasto Neumunster w Schleswig Holstein było siedzibą międzynarodowego spotkania roboczego w ramach projektu MAMBA, w którym ARR S.A. jest jednym z 14 partnerów. Projekt koncentruje się na znalezieniu innowacyjnych rozwiązań mobilności osób z obszarów słabo zaludnionych i dotkniętych zmianami demograficznymi. Spotkanie odbyło się 15 i 16 listopada 2017 r.

OSTATNIE MIEJSCA - ZAPRASZAMY!

W nawiązaniu do ubiegłorocznej konferencji pn.: „Gospodarka senioralna – potencjał rozwoju regionu", która cieszyła się dużym zainteresowaniem, Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej kontynuuje temat polityki senioralnej organizując w dn. 07.12.2017 r. konferencję pn.: "Bezpieczeństwo seniora w cyberprzestrzeni i w życiu".

W połowie października rozpoczęliśmy kolejną serię darmowych szkoleń z zakresu druku 3D i modelowania przestrzennego prowadzonych w ramach akcji pilotażowej: Community projektu FabLabNet.

Kolejne spotkanie z harcerzami z ZHR na Podbeskidziu podczas akcji pilotażowej organizowanej przez ARR S.A. i FabLab Bielsko-Biała w ramach projektu FabLabNet.