Beskidzki Akcelerator Technologiczny funkcjonujący w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. to ciekawa propozycja dla początkujących firm.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej od września 2017 roku wspólnie z partnerem czeskim Sdruzeni obci povodi Stonavky z Tranovic rozpoczyna realizację projektu pn. „Życie tradycją komponowane" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

W ramach projektu FabLabNet, którego ARR S.A. jest parterem, organizujemy akcje pilotażowe, mające na celu popularyzację nowoczesnych technologii i innowacji w społeczeństwie, środowisku biznesowym i MŚP oraz w obszarze edukacji.

W dniach 18-19 lipca 2017 r. zespół FabLab Bielsko-Biała w składzie: Patrycja Węgrzyn, Paulina Daczkowska, Grzegorz Michałowski - uczestniczył w wymianie personelu w ramach konsorcjum projektu FabLabNet – finansowanego z programu Interreg Central Europe.

W dniach 10 do 12 lipca 2017r. Aleksandra Chrystowska-O'Shea i Marzena Kropacz uczestniczyły w EURADA Summer Course 2017, organizowanym przez EURADA w Brukseli.

W dniach 5-6 lipca br. w Bolonii odbyło się pierwsze spotkanie projektu ProteCHt2save realizowane w ramach programu Interreg Central Europe.