Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku- Białej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki PEUGEOT.

Zapraszamy na kolejne międzynarodowe seminarium na temat mobilności w terenach wiejskich dotkniętych zmianami demograficznymi 12 listopada 2019 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020 (Sprawa 36/2019)

Zapraszamy do lektury trzeciego numeru biuletynu projektu ProteCHt2save „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych" współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Środowisko, turystyka, rzemiosło i tradycje to elementy w centrum uwagi projektu CULTURECOVERY, do którego przystępuje Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej.

31 maja 2019 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, które celem było przedstawienie projektu Innova-Fi.

Podkategorie